กิจกรรม อ่านหนังสือถวายเพื่อพ่อ

 ทำความดีถวายพ่อเรามาร่วมตั้งปณิธานทำความดีอ่านหนังสือถวายพ่อ​

​ โดยให้เราไปลงชื่อและตั้งปณิธานการอ่านหนังสือ


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ